Wyobraź sobie, jak wyzwalające byłoby

uzyskanie głębszego zrozumienia siebie

i rozwijanie swojego pełnego potencjału…

Czy chcesz i czy jesteś gotowy/a pójść tą drogą?

MAŁGORZATA BORNEMANN

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ” 

TERAPIA GESTALT

Jednym z ważnych celów terapii gestalt jest świadome uświadamianie sobie

emocji, myśli i wzorców zachowań.

Jest to warunek konieczny, aby lepiej nawiązać kontakt ze sobą i otoczeniem.

der-prozess

PROCES

W terapii gestaltowej chodzi o uzyskanie świadomości bieżącej sytuacji. W centrum tej metody znajduje się rozwój i doskonalenie świadomości, świadomości wszystkich uczuć, doznań i zachowań.

die wurzeln

KORZENIE

Korzenie terapii gestalt leżą w psychologii humanistycznej, psychologii gestalt, psychoanalizie, egzystencjalizmie i fenomenologii. Gestalt został opracowany przez Fritza Pearlsa, Laurę Pearls i Paula Goodmana w Ameryce w latach 50. i jest najważniejszą „metodą aktywizującą doświadczenie”.

arbeitsprinzipien

ZASADY PRACY

Jedna z najważniejszych zasad pracy w terapii gestalt, zasada Tu i Teraz. Ma to na celu promowanie kontaktu klienta ze sobą i jego otoczeniem. Ujawnia się samouzdrawiające siły klienta i odkrywa nowe spostrzeżenia, doświadczenia i możliwości zachowania.

OFERTA

JAK I W CZYM MOGĘ CI POMÓC?

TERAPIA GESTALT

dla samoświadomości i rozwoju osobistego

PSYCHOONKOLOGIA

wsparcie dla osób z chorobą nowotworową

MEDIACJE

Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów metodą „uczciwych sporów” oraz współdoradztwo

TOWARZYSZENIE W SMUTKU

pomoc w przechodzeniu żałoby

Wsparcie dla osób przewlekle chorych

Praca z wewnętrznym dzieckiem

 

REZERWACJA

ABY UMÓWIĆ WIZYTĘ ZADZWOŃ LUB NAPISZ WIADOMOŚĆ

TELEFON

0049-05241 – 305 70 12

E-MAIL

praxis@gestaltberatung-bornemann.de